Her kommer mer informasjon om Åkersvika naturreservat...

Her kommer mer info om årets observasjoner av fugl...

NORKART Flyfoto Åkersvika Brutto@0.5x

Åkersvika og påvirkningen av Mjøsreguleringen...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna